Doemdenken of kansen zien?

albrechtdurer_christ_among_the_doctors_detail1De documentaire Microbirth vraagt aandacht voor een belangrijk aspect van de moderne geboortezorg: het menselijk microbioom. Ik ging er heen met collega-lactatiekundigen, omdat een gezonde start ons aangaat. En ging naar huis met gemengde gevoelens: wil ik dit delen met mijn collega’s en cliënten?
De boodschap van Microbirth is dat onze bacteriepopulatie veel belangrijker en veel groter is dan we ooit gedacht hebben. En dat moderne medische ingrepen rond de geboorte verstrekkende effecten op dat microbioom hebben: bacteriepopulaties verminderen en veranderen door sectio’s, inleiding van de geboorte, gebrek aan huidcontact en grootscheeps gebruik van alternatieven voor borstvoeding. Dat heeft effect op het immuunsysteem, de darmen en daarmee mogelijk ook op ons psychische welbevinden; kortom op onze hele gezondheid.

Jammer is wel dat de documentaire die aandacht lijkt te moeten vragen met doemdenken en niet altijd even gefundeerde uitspraken.

‘De mensheid is zieker dan ooit’ en ‘de kosten van de gezondheidszorg zullen stijgen tot onhoudbare hoogte’. Dat klopt misschien maar komt dat omdat we steeds zieker worden, of komt dat omdat we langer leven en meer ziektes overleven? De gemiddelde levensverwachting is fors gestegen de laatste eeuw. En wat is de relatie tussen die totale kosten en de bevolkingsgroei? Totale kosten zijn pas echt interessant als we kijken naar de kosten per individu.
‘Het wachten is op een epidemie waar we geen weerstand meer tegen hebben’, met de implicatie dat die afgenomen weerstand en de ernst van de epidemie dan veroorzaakt zouden zijn door een gebrekkig ontwikkeld immuunsysteem door de medicalisering van de partus en gebrek aan borstvoeding. Dat is niet historisch correct: de Pestepidemie, de Spaanse Griepepidemie en alle tyfus-, difterie en andere epidemieën vonden plaats in tijden dat iedereen een natuurlijke geboorte had overleefd, geen kunstvoeding had gekregen en ver voordat antibiotica bestond.

En zo zijn er meer heftige uitspraken die mogelijk makkelijk onderuitgehaald kunnen worden door critici. En daarbij maakt de film de kijker erg somber. Zo somber, zo angstwekkend dat het verlammend werkt.
Microbirth schiet haar doel daarmee bijna voorbij en gebruikt een strategie om gedragsverandering te stimuleren die misschien zelfs averechts werkt.

Stel nou… stel nou dat we de boodschap anders gaan verpakken:
De mensheid zou langer en gezonder kunnen leven dan ooit met de kennis die we nu hebben. Maar we gebruiken die kennis nu niet optimaal waardoor we zelfs weer gezondheidsverlies dreigen te gaan zien. Door voorzichtiger handelen en betere afwegingen te maken kunnen we onszelf als soort en de planeet waarop we leven goed beheren. De makkelijkste weg is niet altijd de veiligste: stress (van een normale geboorte bijvoorbeeld), uitdagingen (borstvoeding in de eerste weken, om maar iets te noemen) en belasting van ons fysieke lichaam (door kennismaking met bacteriepopulaties onder andere) blijken ons sterker te maken. En ons microbioom hebben we hard nodig om gezond te zijn en te blijven.
Dat is iets waar ik graag aan meewerk. De moeite waard om grootscheeps aandacht aan te besteden. Zonder meer.