Alleen deels afbouwen, dat kan ook

Online blijkt veel informatie over volledig en snél afbouwen van borstvoeding naar flesvoeding te vinden. Het is moeilijk om informatie te vinden over alleen de dag-voedingen stoppen, maar ’s avonds, ’s nachts en ’s ochtends blijven voeden. Terwijl dat echt kan. En als je in principe een goede melkproductie hebt kun je het mogelijk lang zo blijven doen. Bij sommige vrouwen zal melkproductie snel afnemen, maar ook daar is vaak iets aan te doen.
Hoe ouder je baby is hoe groter de kans dat je melkproductie goed blijft als je zo weinig voedingen geeft. Dus als je wilt blijven combineren dan is het aan te raden om pas te beginnen met dagvoedingen afbouwen als je baby ouder is dan 3 maanden. Lees verder

Mindfulness en baby*voeding: deel 1.

Een heel deel van de zorg rond babyvoeding* is gericht op kennis over en techniek van het voeden en op het product ‘melk’. Aanlegtechniek of keuze fles, vraag-en-aanbod of schema , kolfapparaten, benodigde milliliters, groei per week: dat ales krijgt (terecht) veel aandacht.

Maar voeden is zo veel méér dan melk in een kind overhevelen. Het is contact, uitwisseling van informatie op heel veel niveaus (van voeding tot ziekteverwekkers en -bestrijders) en continue onderlinge afstemming.

En die aandacht en interactie zijn extra belangrijk als er voedingsproblemen zijn. Als aanleggen niet soepel gaat, of als de baby onrustig is bij voedingen bijvoorbeeld. Lees verder

Kunstvoeding: verschillen en suikers.

Naar aan leiding van de uitzending van de Keuringsdienst van Waarde krijg ik veel vragen over de verschillen en gebrek aan verschillen tussen merken en soorten kunstvoeding. Dat is niet de kern van mijn werk dus ik ga er niet te diep op in. Maar als aanvulling op het programma hier een overzicht om rustig na te lezen.

Er is geen noemenswaardig verschil in samenstelling tussen de merken kunstvoeding onderling voor baby’s van 0-6 maanden, type 1.

Opvolgmelk heeft inderdaad een iets andere samenstelling dan 0-6 maandenmelk, waarvan we gezegd hebben: de enige echt belangrijke voedingsstof daarbij is ijzer. Een baby is rond 6 maanden door de voorraad ijzer vanuit de baarmoeder heen en heeft aanvullend ijzer nodig.

Daar kun je op 2 manieren voor zorgen na 6 maanden: Lees verder

Kunstvoeding geven als je borstvoeding had willen geven.

Als je overgaat van borstvoeding op flesvoeding met kunstvoeding dan betekent dat niet dat je alles wat borstvoeding zo mooi zou kunnen maken kwijt hoeft te raken.

Stoppen met borstvoeding geven kan een goed en nodig besluit zijn, ook als je graag (langer) had willen voeden. Er zijn genoeg redenen waarom je eerder stopt dan jij van plan was. Ook de begeleiding daarvan hoort bij mijn werk als lactatiekundige.

Ik merk vaak dat bij die overgang dan maar meteen alles wat bij borstvoeding lijkt te horen losgelaten wordt. Dat kan natuurlijk. Maar het hoeft niet. Lees verder

Borstvoeding(sbegeleiding) en Covid-19

Het is een nare paradox. Juist in tijden dat er een virus rondwaart dat luchtweginfecties kan geven is borstvoeding belangrijk. En juist nu is er de aanbeveling om fysieke afstand te houden.

Zonder symptomen zijn bij borstvoeding geen speciale maatregelen nodig behalve grondig handen wassen. Bij flesvoeding is daarnaast goede hygiëne (zorgvuldig klaarmaken van de melk en uitkoken van alle gebruikte materialen) nog belangrijker dan normaal.

Als een van de ouders/verzorgers klachten heeft (ook milde!) dan is het voor het voeden van de baby belangrijk om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Bij flesvoeding de fles laten geven door iemand die geen klachten heeft, en bij borstvoeding zou een mondmasker een oplossing kunnen zijn als dat in huis is én goed gebruikt wordt, of in het uiterste geval afkolven en de fles laten geven.

Hoe dan ook is borstvoeding tijdens een pandemie als deze de eerste keus. Het virus wordt voor zover nu bekend niet overgedragen via moedermelk, en borstvoeding beschermt tot op zekere hoogte tegen complicaties bij luchtweginfecties.

Maar dan… wat als je hulp nodig hebt bij borstvoeding? Tijdens een consult is er sprake van direct contact zowel met de moeder als met de baby, ook als ik hand-off werk. En nabij contact wordt nu ontraden.

Ik ga de komende weken proberen zo goed mogelijk te werken via video/skype/facetime/zoom… wat er maar kan. Dus als je een afspraak wilt maken maak die dan vooral. Ik bel je en dan bespreken we hoe we het kunnen aanpakken. Het zou bijvoorbeeld fijn zijn als er iemand bij je is die kan filmen met je telefoon of laptop zodat ik mee kan kijken.

Ideaal? Nee. Maar het lijkt op dit moment het veiligste aanbod te zijn dat ik kan bieden. Zodra er weer meer kan kom ik weer graag bij je langs.

De mast doorhalen?

De laatste weken hoorde ik meermaals de analogie van een zeilboot om uit te leggen dat bij een tongriembehandeling de behandeling tot diep onder de tong moet plaatsvinden.

De tongriem is in deze analogie het zeil. Alleen het vlies, het zeil, losmaken is niet voldoende omdat in de analogie dan de mast van de zeilboot nog blijft staan en er daarmee onvoldoende beweeglijkheid blijft. Tijdens de behandeling moet de stugge/stijve mast dus ook doorgehaald worden.

Nu ben ik geen Zeiler, maar ik heb wel gezeild. En ik weet dat je bij een zeilboot absoluut je mast niet door wilt zagen. Zonder mast geen zeilboot, en zonder mast zijn zeilen onbruikbaar.

De analogie lijkt mij dus op een wezenlijk punt niet te kloppen.

Dat kan 2 dingen betekenen.

  1. De analogie van de zeilboot is niet functioneel. Als het echt nodig is de ‘mast’, de dieper gelegen stam van de tongriem, door te halen dan voldoet het zeilboot-model niet om dat te verklaren.
  2. De analogie van de zeilboot klopt wel, en we moeten voorzichtig zijn met knippen.

Als we de analogie van de zeilboot anders bekijken zou je de tong als het zeil kunnen beschouwen, de boot als de mondbodem, en dan zijn de schoten (de touwen die de punt van het zeil verbinden met de boot) de tongriem. Zo gezien wordt behandelen van de tongriem wél relevant, want als je zeil te strak staat kun je niet goed zeilen. Het losser maken van de schoten geeft dan een enorme verbetering in functionaliteit van de zeilboot. Áls je tenminste de mast laat staan. Want zonder mast geen zeilboot.

Er wordt de laatste jaren dieper in de mond van heel jonge kinderen geknipt dan ooit tevoren. Het doorhalen van tongriemen is een heel oude ingreep. Maar voor zover ik weet is dat nog nooit zo diep gedaan als nu. In de oude literatuur is geen sprake van ruitvormige wonden en nabehandeling.

Hoewel we op korte termijn duidelijk zien dat het zo behandelen van de tongriem positieve effecten kan hebben op mondmotoriek en borstvoeding, weten we niet wat de gevolgen op lange termijn gaan zijn van deze behandeling. We weten niet wat het effect na 5, 10 of 50 jaar is om de simpele reden dat we nog niet zo lang behandelen op deze manier. Oftewel… wat is op langere termijn het gevolg van het doorknippen van de mast?

Primum non nocere: doe geen schade. Of we hebben een betere analogie nodig, of op basis van de zeilboot-analogie is voorzichtigheid geboden. Behandelen van de tongriem is bewezen effectief, maar hoe diep we moeten behandelen blijft een punt van aandacht. En van zorg.

Loodgieter/mediator

Loodgieter/mediator

Hij vraagt wat ik voor werk doe. We ontmoeten elkaar bij het inschenken van een glaasje wijn op een feest. Hij is eind 60, heeft geen kinderen en er ook nauwelijks mee te maken gehad, dus mijn antwoord ‘lactatiekundige’ roept vragen op. ‘Wát doe je’?

En als ik het kort uitleg verandert de vraag naar ‘wat dóe je dan’?

Ik schets hoe moeders me benaderen voor bijvoorbeeld hulp met pijnklachten. Hij vraagt door naar wat je als lactatiekundige dan kunt bieden. Op mijn vingertop doe ik voor hoe je met een kleine verandering de vinger (of tepel dus) pijnlijk afklemt of juist ontspannen door laat stromen. En hoe dus subtiele veranderingen in aanleggen het geven van borstvoeding veel effectiever en prettiger kunnen maken voor moeder en kind.

‘Oh’, zegt hij, ‘je bent dus gewoon een soort loodgieter, in de zin van het moet door kunnen stromen zonder lekken of verstopping’. Ja, zo gezien lijkt het wel op wat een loodgieter doet, inderdaad.

Maar er is meer natuurlijk. Dus ik vervolg mijn uitleg dat ik altijd minimaal 2 cliënten heb, moeder en kind. Als moeder en kind het moeilijk hebben rond borstvoeding dan is het een heel belangrijk deel van mijn werk om hen te helpen weer een team te vormen. En dat er natuurlijk de mensen in de omgeving zijn die mee op een lijn moeten komen: partner, familie, kraamverzorgenden en verloskundigen bijvoorbeeld. En dan hebben sommige vragen te maken met de autonomie van de baby, zoals flesweigeren. Dan is het kweken van begrip en tips om met de baby samen te werken nodig.

‘Oh’, zegt hij, ‘dus je bent ook mediator. Je bent dus een loodgieter/mediator!’ Hij snapt het helemaal en tevreden nemen we allebei een slok wijn.

Zal ik het op mijn kaartje zetten? Myrte van Lonkhuijsen, loodgieter/mediator.

Video en FAQ’s Concorde

Ik krijg vaak vragen over de Concorde methode van aanleggen.

Inmiddels zijn er 3 korte video die je kunt bekijken:
Een overzichtsvideo: hier
Een korte samenvatting van aanleggen met een jonge baby
En een samenvatting van aanleggen met een ouders kindje (> 6 weken):

En dit zijn de meest gestelde vragen met antwoorden.

Maakt deze houding behandelen van tong- en/of lipriem overbodig?

Werkt deze houding bij alle borstvoedingsproblemen?

Bij welke borstvoedingsproblemen werkt de concorde-houding?

Klopt het dat je je vinger(s) op de borst heel dicht bij de mond van de baby houdt?

Is er geen grote kans op verstopping/borstontsteking omdat de vinger de borst zo induwt?

Waarom denk je dat de baby beter leert drinken door deze manier van aanleggen?

Moet je je borst de hele voeding blijven vasthouden?

Kun je echt de hap corrigeren zonder de baby los te maken?

Kan deze houding ook na een keizerssnede?