De Concorde-methode: een optie voor pijnloos aanleggen?

De Concorde-methode: een optie voor pijnloos aanleggen?

Aanleggen volgens de ‘Concordemethode’ zou het moeder en kind mogelijk kunnen maken om ondanks een milde korte tongriem (Hazelbaker 8-11) effectief en pijnloos borstvoeding te geven en te krijgen. En bovendien zou de baby hiermee de tong- en lipriemen op kunnen rekken zodat de mondfunctionaliteit verbetert.Dit is een manier van aanleggen waarbij de moeder de borst zo aanbiedt dat de baby kan ervaren hoe effectief drinken aan de borst is met uitgestoken tong en vooruitgestoken kin.

 • Moeder zit lekker in een voor haar normale zithouding. Idealiter gaat ze zo zitten zoals ze gewoonlijk op haar eigen bank zit: iets achteruit geleund, rechtop of loungend, voeten op de vloer of benen onder zich, het kan allemaal.
 • Baby ligt lekker tegen moeder aan met een armpje aan weerszijden van de borst
 • De arm van de moeder steunt het lichaam van de baby parallel aan de ruggengraat: rechter arm rechter borst. De hand van de moeder reikt tot aan de billen van de baby, en het hoofdje rust op haar arm.
 • Moeder steun baby’s lichaam comfortabel: geen worstelwedstrijd maar een Weense Wals.
 • Moeder en baby versterken elkaar: ze doen het samen
 • De hoek waaronder de baby ligt is aan moeder en kind: bijna horizontaal en gesteund door een kussen, of bijna verticaal met de billen op haar schoot en alles daartussen in. Het hoofdje van de baby ligt vrij en gesteund tegen moeders arm.De moeder steunt de borst alleen ter hoogte van en parallel aan de onderkaak van de baby. Ze steunt haar borst sterk, zo mogelijk tot de tepel bijna naar beneden wijst. De tepel wordt aangeboden ter hoogte van de bovenlip en wijst nu dus niet naar de oorpunt maar naar de oorlel. Concorde schets (nog niet goed)
 • Wacht op wijde hap en help de baby vanuit de onderrug dicht bij de moeder te komen en ‘til’ gelijktijdig met die beweging met de wijsvinger de borst als het ware over de tong. Feitelijk vormt de wijsvingerpunt van de moeder de tongpunt van de baby als die een lange tong gehad zou hebben. De wijsvingerpunt ligt dus als het goed is in het verlengde van de tong onder de borst.
 • De baby komt daardoor met de onderkaak vér onder de borst en het hoofdje kantelt nog iets verder achterover. En de baby kan de tong makkelijk onder de borst krijgen en houden omdat de moeder die optilt.

Als het goed gaat zie je meerdere signalen:

 • Kind gaat ineens gretiger drinken en laat niet los
 • Lippen krullen naar buiten
 • Dichte oogjes gaan vaak open, opengesperde oogjes komen tot rust
 • Moeder heeft geen of veel minder pijn

De borst moet meestal gesteund blijven totdat de baby doorheeft hoe het werkt. Signalen daarvoor zijn:

 • Kind steekt onderkaak naar de borst bij aanhappen kantelt dus zelf kopje
 • Bij onrust trekt kind niet weg maar graaft zich met kin verder in de borst
 • Moeder laat de borst los en baby houdt grip en pijn komt ook niet terug