Details doen ertoe: nieuw onderzoek zegt NIET dat laten huilen geen kwaad kan.

Details doen ertoe: nieuw onderzoek zegt NIET dat laten huilen geen kwaad kan.

Er is een goede studie verschenen naar de effecten van slaap’training’ bij baby’s. Goed want gedegen opgezet en er is niet alleen gekeken naar het slaappatroon van kind en moeder maar juist ook naar stress bij beiden (cortisol is gemeten) en naar hechting. En de conclusie luidt: laten huilen vergroot stress bij de baby niet, verstoort hechting niet en heeft mogelijk positieve effecten op moeder en kind.

Tot zover de abstract. Maar. Natuurlijk is er een maar. En die zit in de details.

Het detail ‘leeftijd’ om precies te zijn. Deze studie is uitgevoerd bij baby’s van 6 – 16 maanden.

En ieder die wel eens een mensenbaby gezien heeft zal zich realiseren dat een baby in de eerste levensmaanden echt kwetsbaarder is dan na een half jaar. Mensenkinderen maken in het eerste half jaar een enorme ontwikkeling door waarbij rijping en hechting heel belangrijk zijn.

Het is aannemelijk dat de stressrespons bij verbroken contact bij een baby onder de 3 maanden anders zal zijn dan bij een kind van 6 maanden.

Een mens is de eerste maanden extreem afhankelijk, ook vergeleken met andere primaten. Op alle vlakken is zorg en veiligheid nodig: voor voeding, warmte, fysieke ondersteuning en voor contact. De baby kan zich niet zelf vastklampen aan een ouder, kan verbroken fysiek contact niet zelf herstellen en kan maar zeer beperkt door middel van geluid communiceren.

En ook qua slaap veranderen kinderen enorm in de eerste levensmaanden.  Een baby heeft de eerste 2 maanden bijvoorbeeld nog nauwelijks een dag-nachtritme. Dat ontwikkelt zich in nauw contact met de omgeving: volwassenen die de zorg voor de baby hebben.

Kortom: ik hoop van harte dat dit onderzoek door de pers goed weergegeven wordt. Slaaptraining NA 6 MAANDEN vergroot stress niet meetbaar. Maar ik hou m’n hart vast: het zal wel worden ‘laten huilen mag wél’. Waarom? Omdat dat in het straatje past van ‘kinderen moeten zo snel mogelijk zo lang mogelijk zo stil mogelijk zijn ’s nachts’. Maar die conclusie kan op basis van dit onderzoek niet getrokken worden.

Na 6 maanden is er mogelijk dus wel iets te zeggen voor liefdevol (mijn toevoeging) toewerken naar nachtelijke rust. Maar laten we baby’s de eerste maanden vooral blijven koesteren.